FB

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

 

Ultima actualizare: 7 septembrie 2023

 

Protecția datelor dumneavoastră este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, prin urmare, avem cea mai mare grijă să vă prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu principiile stabilite în legislația aplicabilă, inclusiv, fără limitare, Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 ("GDPR"). Recunoaștem importanța menținerii confidențialității, integrității și securității informațiilor dumneavoastră cu caracter personal ("Datele cu caracter personal") și am pregătit această notă de informare privind protecția datelor ("Politica") pentru a explica modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate, stocate, utilizate și dezvăluite de către SMART BIT AGILE CONSULT SRL, o societate înființată în conformitate cu legislația română  ("WebShopAssist" , "noi"), în calitate de operator de date, în ceea ce privește (i) accesul și utilizarea aplicațiilor noastre Shopify ("Aplicația"), (ii) accesul și utilizarea site-ului nostru web disponibil la adresa URL https://www.webshopassist.com ("Site") și (iii) accesul și utilizarea conținutului aplicației și al Site-ul, inclusiv a serviciilor furnizate de WebShopAssist ( "Servicii").

De fiecare dată când suntem obligați de legea aplicabilă sau în alte cazuri în care dorim să folosim acest temei legal, vă vom solicita consimțământul liber, informat, specific și neechivoc pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal. Exprimându-vă consimțământul, sunteți de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu această Politică.

Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când prevederile acestei Politici. Dacă aducem modificări acestei Politici, vom face versiunea actualizată disponibilă pe Site și Aplicație și vom actualiza data „Ultima actualizare”.

Orice termen cu majuscule care nu este definit în această Politică va avea semnificația stabilită în termenii de utilizare ("Termenii") aplicabile Aplicației și Site-ului.

 

1.                  APLICABILITATE

Această Politică se aplică strict prelucrării Datelor cu caracter personal efectuată de WebShopAssist în calitate de operator de date, în legătură cu (i) Datele cu caracter personal ale Clientului (dacă Clientul este o persoană fizică) / ale reprezentantului sau persoanei de contact a Clientului (dacă Clientul este o societate) și, dacă este cazul, (ii) Datele cu caracter personal ale unui utilizator care navighează pe Site-ul nostru.

2.                  SITE-UL

Ca regulă, nu prelucrăm date cu caracter personal pe Site-ul nostru. Cu toate acestea, în cazuri specifice și limitate în care prelucrăm astfel de Date cu caracter personal, această Politică este aplicabilă.

3.                  CATEGORII DE DATE PERSONALE, SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI TEMEI JURIDICE

3.1.            Date de navigare

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru funcționarea Site-ului și Aplicației dobândesc, în timpul funcționării normale a acestora, unele informații (așa-numitele fișiere jurnal ), a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane anume, dar prin natura lor pot, prin prelucrare și integrare cu date deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor. Astfel de informații includ adresele IP, ora și data vizitei dumneavoastră, paginile Site-ului nostru pe care le vizitați, timpul petrecut pe acele pagini și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului și mediul informatic.

 

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Folosim aceste date doar cu scopul de a obține informații statistice anonime privind utilizarea Site-ului și a Aplicației și pentru a verifica funcționarea corectă a acestora.

                    Interesul nostru legitim în îmbunătățirea Site-ului și a Aplicației noastre și în gestionarea capacităților serverului și în păstrarea fără erori a site-ului și a aplicației noastre ( art. 6 alin. 1, lit. f GDPR );

                    Consimțământul dvs. ( art. 6 alin. 1 lit. a GDPR ).

3.2.            Notificări contractuale

În timpul furnizării serviciilor noastre, vom folosi adresa dumneavoastră de e-mail și numărul dumneavoastră de telefon (în calitate de Client/persoană de contact de la Clientul nostru) pentru a vă notifica în legătură cu orice chestiuni legate de executarea contractului dintre Client și WebShopAssist.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Scopul acestei prelucrări este de a efectua notificări contractuale în conformitate cu Termenii Site-ului și Aplicației.

                    Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a efectua demersuri la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR ) ;

3.3.            Contact

Ne puteți contacta în legătură cu aplicațiile și serviciile pe care le oferim completând formularul de pe Site-ul nostru sau prin trimiterea de mesaje via email sau Facebook . În acest caz, în general, vom prelucra următoarele Date cu caracter personal: prenume, nume, e-mail și orice alte informații pe care le furnizați în mod voluntar atunci când ne contactați.

Scopul prelucrarii

Temeiul legal

În această situație, vom folosi Datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru a vă contacta în legătură cu oferta solicitată sau în legătură cu rezolvarea problemei.

                    Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a efectua demersuri la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR);

3.4.            Mesaje de marketing

Vă puteți înscrie pentru a primi mesaje de marketing prin e-mail.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Dacă optați pentru a primi astfel de mesaje de marketing, vom folosi adresa dvs. De e-mail pentru a vă trimite mesaje de marketing despre activitățile și promoțiile noastre.

                    Consimțământul dvs. ( art. 6 alin. 1 lit. a GDPR ).

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment și fără costuri, cu consecințe strict pentru viitor.

4.                  NEFURNIZAREA DATELOR PERSONALE

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu caracter personal (indicate mai sus), dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii și caracteristici ale Aplicației sau ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, să vă contactăm pentru a răspunde la întrebarea dvs., pentru a vă rezolva problema și/sau pentru a vă oferi suport.

5.                  PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR PERSONALE

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi prelucrate pentru luarea unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar avea ca rezultat efecte juridice care vă privesc sau ar putea să vă afecteze în mod similar într-o măsură semnificativă.

6.                  PERIOADA DE PĂSTRARE

Ca regulă, vom prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata Abonamentului dumneavoastră.

Datele cu caracter personal colectate pe baza consimțământului dumneavoastră vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu dacă suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale (inclusiv fiscale sau contabile).

De asemenea, putem păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, astfel încât să avem înregistrări exacte ale relațiilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri sau contestații, sau dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă a unui litigiu legat de Datele dumneavoastră cu caracter personal sau de tranzacțiile dumneavoastră.

7.                  TRANSFERUL DATELOR PERSONALE

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe serverele partenerilor noștri contractuali care ne ajută să vă oferim serviciile noastre.

Putem transfera Date cu caracter personal, în măsura în care este necesar, către următoarele categorii de destinatari:

                    parteneri contractuali;

                    subcontractanți;

                    procesatori de plăți;

                    societăți care oferă servicii IT;

                    societăți de marketing;

                    autorități publice, instanțe de judecata sau tribunalele arbitrale

Acești destinatari pot fi localizați în Uniunea Europeană și/sau în Spațiul Economic European. În cazul în care destinatarii se află în afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, transferul Datelor cu Caracter Personal se va efectua numai dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legislația aplicabilă. În acest sens, ne bazăm pe clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană.

Puteți primi de la noi o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a prevederilor agreate care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu caracter personal. Pentru orice solicitare in acest sens, va rugam sa ne contactați folosind datele de contact menționate mai jos.

8.                  SECURITATE

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. Prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a proteja Datele cu caracter personal, cum ar fi limitarea accesului la Datele cu caracter personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu caracter personal, stocarea în medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor noastre, nu putem garanta întotdeauna eficacitatea măsurilor de securitate implementate și, prin urmare, nu putem garanta securitatea Datelor cu caracter personal în niciun moment.

9.                  DREPTURILE ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR DVS

9.1.            Drepturile dvs

Aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Drept de acces : Aveți dreptul de a obține de la noi confirmarea că Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind prelucrarea specifică, cum ar fi: scopurile prelucrării, categoriile de Date cu caracter personal prelucrate, destinatarii Datelor cu caracter personal, perioada pentru care sunt stocate Datele cu caracter personal, dacă transferăm Datele cu caracter personal în străinătate și modul în care le protejăm, drepturile dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, sursa Datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu condiția îndeplinirii cerințelor legale aplicabile. În cazul unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la ștergere : În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu caracter personal, și anume atunci când: ( i) Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; (ii) vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea și în cazul în care nu există un alt temei legal pentru prelucrare; (iii) vă exercitați dreptul de a vă opune prelucrării; (iv) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal. Nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastră atunci când prelucrarea este necesară (printre altele) pentru respectarea unei obligații legale sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale. Există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitare de ștergere a Datelor cu caracter personal.

Restricționarea prelucrării : ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele circumstanțe: (i) contestați acuratețea Datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea Datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală și atunci vă opuneți ștergerii Datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora; (iii) nu mai avem nevoie de Datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale; (iv) v-ați opus prelucrării, în așteptarea verificării dacă motivele noastre legitime prevalează față ce cele ale dumneavoastră. Cu toate acestea, putem continua să prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal (i) atunci când sunteți de acord; (ii) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții în justiție sau (iii) pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor : În măsura în care Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră sau a executării contractului, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate, aveți dreptul să vă furnizăm Datele cu caracter personal într-un format structurat, care este utilizat în prezent și poate fi citit automat și aveți dreptul să ne solicitați să transferăm aceste Date personale către un alt operator. Acest drept nu va afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.

Dreptul la opoziție : În anumite situații, cum ar fi atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza unui interes legitim sau pentru trimiterea de mesaje de marketing, aveți dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi. În cazul unei opoziții nejustificate, WebShopAssist are dreptul de a continua prelucrarea Datelor cu caracter personal.

Revocarea consimțământului: În măsura în care ați fost de acord cu prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți revoca în orice moment consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate: aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dvs. sau vă afectează semnificativ în mod similar. Un astfel de drept nu poate fi exercitat atunci când decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii) este autorizată prin lege care stabilește măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime; sau (iii) se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: Bulevardul Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Cod Poștal 010336, București, România; e-mail: [email protected]

9.2.            Cum să vă exercitați drepturile

Pentru a afla mai multe despre cum vă puteți exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected].

Verificarea identității : avem cea mai mare grijă de confidențialitatea tuturor datelor cu caracter personal și ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea dacă faceți o solicitare în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal

Taxe : De regulă, vă puteți exercita drepturile în mod gratuit. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă rezonabilă dacă revendicările dumneavoastră sunt vădit nefondate sau excesive, în special din cauza naturii lor repetitive.

Timp de răspuns : Depunem toate eforturile pentru a răspunde solicitării dumneavoastră în termen de o lună de la primirea solicitării. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, ținând cont de complexitatea și numărul cererilor, caz în care vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire și despre motivele întârzierii.

10.              LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI

                Site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri. Dacă faceți clic pe un link terță parte, veți fi direcționat către acel site. Rețineți că aceste site-uri externe nu sunt operate de noi. Prin urmare, vă sfătuim insistent să revizuiți Politica de confidențialitate a acestor site-uri web. Nu avem control asupra și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile oricăror site-uri sau servicii terțe.

11.              PROTECȚIA DATELOR COPIILOR

                Site-ul nostru și aplicația noastră nu se adresează nimănui sub vârsta de 16 ani. Nu colectăm cu bună știință date cu caracter personal de la persoane sub 16 ani. În cazul în care descoperim că un copil sub 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, ștergem imediat aceste date din servere. Dacă sunteți părinte sau tutore și știți că copilul dumneavoastră ne-a furnizat informații personale, vă rugăm să ne contactați, astfel încât să putem întreprinde acțiunile necesare.

12.              CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau implementarea acesteia, ne puteți contacta folosind formularul de contact.