FB

Termeni și condiții

 

Conditii generale

Accesarea sau vizitarea www.webshopassist.com implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Pentru a fi informat despre toate condițiile de utilizare ale acestui site, vă rugăm să parcurgeți toate secțiunile următoare. WebShopAssist își rezervă dreptul de a face modificări și actualizări la acești termeni și condiții, precum și la ofertă, fără notificare prealabilă și fără explicații ale motivelor; WebShopAssist își rezervă dreptul de a corecta orice omisiuni sau erori de afișare care pot rezulta din erori de tastare, lipsa de precizie sau erori în software produse fără notificare prealabilă.

Descrierea serviciilor disponibile pe www.webshopassist.com (prin imagini, video etc.) nu este o obligație contractuală PENTRU WebShopAssist, fiind utilizată exclusiv ca prezentare.

Din motive justificate, WebShopAssist își rezervă dreptul de a restricționa accesul clientului / utilizatorului în cazul în care consideră că acțiunile sale ar putea prejudicia WebShopAssist.

Link-uri afiliere: Unele dintre link-urile din site sunt link-uri de afiliere, fără costuri suplimentare pentru dvs. Dacă dați clic pe aceste linkuri, vom câștiga un comision de la Shopify, dacă decideți să utilizați platforma Shopify.

Va rugam sa citiți cu atenție termenii si condițiile, de fiecare data când folosiți acest site. Continuarea folosirii site-ului implica acceptarea modificărilor efectuate. Tot conținutul site-ului www.webshopassist.com este proprietatea WebShopAssist si este aparat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul scris al WebShopAssist a oricăror elemente regăsite in site, chiar daca aceste elemente poarta marcaje de protecție, atrage după sine consecințele prevăzute de legislația in vigoare. Pentru a ne sesiza orice încălcare privind legea pentru protecția drepturilor de autor, ne puteți contacta folosind formularul de contact.

Înțelegeți că conținutul dvs. poate fi transferat necriptat și implică (a) transmisii prin diferite rețele; și (b) poate suferi modificări pentru a se conforma și a se adapta la cerințele tehnice ale rețelelor sau dispozitivelor de conectare.

Sunteți de acord să nu reproduceți, să copiați, să copiați, să vindeți, să revindeți sau să exploatați orice porțiune a Serviciului, utilizarea Serviciului sau accesul la Serviciu sau orice contact de pe site-ul web prin care este furnizat serviciul, fără permisiunea scrisă expresă a noastră .

Nivelul serviciului

WWebShopAssist gestionează site-ul și serviciile sale în mod activ și continuu pentru a detecta și rezolva imediat orice problemă.
WebShopAssist are un nivel de servicii de 99%.

Sisteme și servicii terțe

Este posibil să vă oferim acces la instrumente ale unor terțe părți asupra cărora nici nu monitorizăm, nici nu avem niciun fel de control.

Recunoașteți și sunteți de acord că oferim acces la astfel de instrumente „așa cum este” și „în măsura în care sunt disponibile” fără garanții, reprezentări sau condiții de orice fel și fără nicio aprobare. Nu vom avea nicio răspundere care decurge din sau se referă la utilizarea de către dvs. a instrumentelor terță parte sau la indisponibilitatea acestor sisteme.

Orice utilizare de către dvs. a sistemelor oferite prin intermediul site-ului este în întregime pe propria răspundere și discreție și ar trebui să vă asigurați că sunteți familiarizați și aprobați termenii în care servicile sunt furnizate de furnizorii terți relevanți.

De asemenea, în viitor, putem oferi noi servicii și / sau caracteristici prin intermediul site-ului web (inclusiv, lansarea de noi instrumente și resurse). Aceste noi caracteristici și / sau servicii vor fi, de asemenea, supuse acestor Termeni și condiții.

Link-uri catre alte sisteme sau siteuri

Anumite conținuturi, produse și servicii disponibile prin intermediul Serviciului nostru pot include materiale de la terți.

Linkurile către terțe părți de pe acest site vă pot direcționa către site-uri web terțe care nu sunt afiliate cu noi. Nu suntem responsabili pentru examinarea sau evaluarea conținutului sau acurateței și nu garantăm și nu vom avea nicio răspundere sau răspundere pentru orice materiale sau site-uri web terțe, sau pentru orice alte materiale, produse sau servicii ale unor terțe părți.

Nu suntem răspunzători pentru orice daune sau daune legate de cumpărarea sau utilizarea de bunuri, servicii, resurse, conținut sau orice alte tranzacții efectuate în legătură cu site-uri web terțe. Vă rugăm să examinați cu atenție politicile și practicile terților și asigurați-vă că le înțelegeți înainte de a vă angaja în orice tranzacție. Reclamațiile, îngrijorările sau întrebările referitoare la produsele de la terți ar trebui să fie direcționate către terțe părți.

Suport

Serviciile de asistență includ următoarele elemente:  
- Asistență tehnică prin e-mail la următoarea adresă de e-mail [email protected]. Asistența tehnică este strict limitată la integrarea și implementarea WebShopAssist Software și nu include întrebări referitoare la configurația Shopify.   
- WebShopAssist își va folosi toate resursele pentru a oferi asistenta tehnică de înaltă calitate prin e-mail, dar acest lucru nu garantează un timp specific de răspuns  
- Acces la cea mai actuală documentație de pe site, inclusiv tutoriale

 

Condiții de abonare

Aplicațiile pot fi accesate sub forma unui abonament (denumit în continuare „Abonament”).

Abonamentul începe în ziua abonatii și este reînnoit tacit pentru următoarea (1) lună, cu excepția cazului în care o solicitare de anulare este făcută de WebShopAssist sau Utilizator și este trimisă în modul descris mai jos.

Utilizatorii își pot anula abonamentul cel târziu cu o zi înainte de sfârșitul lunii pentru abonamentul curent, pentru a evita facturarea lunii urmatoare

Clientul este informat și recunoscut că Abonamentul poate fi anulat de către WebShopAssist cu o notificare minimă de o (1) săptămână de îndată ce WebShopAssist poate demonstra încălcarea unuia dintre acești termeni.

Anularea abonamentului este efectivă după sfârșitul ultimei luni a abonamentului și are ca rezultat ștergerea automată a contului utilizatorului, precum și a tuturor datelor stocate. 

Abonamentul se refera la o singură aplicație.

Utilizatorul este de acord să nu utilizeze Serviciile pentru nicio altă aplicație decât cea pentru care a fost subscris inițial Abonamentul.

Modificări ale serviciului și prețuri

Prețurile pentru produsele noastre pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Ne rezervăm dreptul în orice moment de a modifica sau întrerupe Serviciul (sau orice parte sau conținut al acestuia) fără notificare.

Nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de terți pentru orice modificare, modificare a prețului, suspendarea sau întreruperea Serviciului.

Trecerea la un nivel de abonament mai mare sau mai mic

Utilizatorul își poate schimba abonamentul la un nivel superior sau inferior oricând din interfața utilizatorului aplicației. 

Obligațiile utilizatorilor 

Fără a neglija oricare dintre celelalte obligații enumerate în acești Termeni de utilizare, Utilizatorii sunt de acord să respecte următoarele obligații:

·         Utilizatorul este de acord să respecte legile și reglementările în vigoare în România atunci când folosește Serviciiile WebShopAssist, precum și pe cele din orice altă țară în care utilizatorul accesează serviciul. Utilizatorii sunt de asemenea de acord să nu pună în pericol drepturile terților sau ordinea publică. Aceștia sunt singurii responsabili pentru conținutul de orice fel. Ca atare, WebShopAssist nu poate fi tras la răspundere în niciun caz.

·         Fiecare Utilizator este răspunzător individual pentru îndeplinirea tuturor formalităților de raportare și a obligațiilor care îi privesc și care ar putea proveni din utilizarea Serviciilor. WebShopAssist nu poate fi tras la răspundere în niciun fel.

·         Utilizatorii recunosc că au citit și înțeles caracteristicile și constrângerile de pe site, în special cele de natură tehnică, ale tuturor serviciilor. Fiecare Utilizator este pe deplin responsabil pentru utilizarea serviciilor.

·         Utilizatorii sunt de acord să utilizeze serviciile ei înșiși, personal și pentru propriile aplicații. Aceștia ar trebui să sub-licențeze, să delege sau să atribuie părților terțe toate sau o parte din drepturile lor reglementate de acești Termeni de utilizare.

·         Fiecare Utilizator este singurul responsabil pentru tot Conținutul de orice fel (grafic editorial, audio-vizual sau altul), generat de către Utilizator sau utilizatorii aplicației și prezent în această Aplicație.

Fiecare Utilizator garantează WebShopAssist că are toate drepturile și autorizațiile necesare pentru stocarea, indexarea și utilizarea acestui Conținut.

Utilizatorii sunt de acord că conținutul lor este legal, nu amenință ordinea publică, nu intră în conflict cu standardele de decență publică și, mai general, nu pune în pericol răspunderea civilă sau penală a WebShopAssist. 

Garanții utilizator

Fiecare Utilizator garantează și este de acord să apere, să despăgubească și să lase WebShopAssist liber de și împotriva oricăror cereri, reclamații, acțiuni și / sau nemulțumiri pe care WebShopAssist le-ar putea suferi ca urmare a nerespectării de către Utilizator a obligațiilor lor definite în acești Termeni de utilizare Utilizare. 

Utilizatorii sunt de acord să despăgubească WebShopAssist pentru orice prejudiciu pe care l-ar putea suferi și să plătească toate taxele, penalitățile, amenzile și / sau sentințele pe care WebShopAssist le poate suporta din cauza unei astfel de încălcări.

Interziceri

·         Utilizarea serviciilor pentru desfășurarea de activități ilegale sau frauduloase, care încalcă drepturile și siguranța altora sau care ar putea fi dăunătoare altora este strict interzisă.

·         Utilizatorilor li se interzice strict să copieze și / sau să utilizeze conceptul, tehnologia sau orice element al site-ului WebShopAssist sau al software-ului în interesul propriu sau al unei terțe părți.

·         Câștigarea de bani prin vânzarea sau atribuirea totală sau parțială a accesului la Servicii, site-ul web sau informații găzduite și / sau partajate pe site-ul web este strict interzisă

Penalitati

În cazul în care un Utilizator nu respectă oricare dintre termenii din Condițiile de utilizare sau, în general, încalcă legile în vigoare, WebShopAssist își rezervă dreptul de a întreprinde orice acțiune adecvată, în special pentru:

i Suspenda accesul la Servicii pentru orice Utilizator care nu a respectat sau a jucat un rol în încălcarea obligațiilor legale sau a încălcat legile în vigoare,
ii. Notifica autoritățile competente 

În cazul în care un Utilizator încalcă o obligație materială enumerată în acești Termeni de utilizare, WebShopAssist își rezervă dreptul de a anula imediat accesul Utilizatorului la toate sau la o parte din Servicii cu efect imediat prin scrisoare, fax sau e-mail.

Anularea va avea ca rezultat ștergerea imediată a contului utilizatorului, precum și a întregului conținut stocat al acestuia, fără a aduce atingere altor consecințe stabilite în acești Termeni de utilizare.

Responsabilitatea și garanția WebShopAssist

WebShopAssist se angajează să furnizeze servicii care sunt operaționale și conforme cu practicile comerciale, specificând totodată că WebShopAssist are o obligație de functionalitate și nu o obligație de performanță, iar acest lucru este înțeles și acceptat în mod expres de către Utilizator.

Funcționarea și implicarea WebShopAssist se limitează la furnizarea Serviciilor descrise în pagina aplicației din magazinul de aplicații Shopify.

WebShopAssist nu este, în niciun caz, proprietarul sau responsabil cu monitorizarea conținutului stocat și indexat ca parte a serviciilor. Prin urmare, WebShopAssist nu poate fi considerat responsabil pentru conținutul tranzitat prin aplicatii. Utilizatorul certifică și acceptă faptul că WebShopAssist poate șterge orice conținut din Servicii care este clar identificat ca ilegal și care a fost adus la cunoștința WebShopAssist, în special în cazul unei cereri a unei terțe părți. 

WebShopAssist este de acord să ia toate măsurile adecvate pentru a proteja securitatea și confidențialitatea conținutului care a fost stocat, împiedicând în același timp accesul la acest conținut de la toate părțile terțe neautorizate.

WebShopAssist nu garantează utilizatorilor (I) că Serviciile, care fac obiectul unei cercetări continue privind îmbunătățirea și dezvoltarea performanței, sunt fără erori sau „bug-uri” (ii) că Serviciile, standardizate prin natură și nu sunt furnizate în mod specific un anumit Utilizator, bazat pe propriile constrângeri personale, va putea să îndeplinească cu precizie și în mod specific toate nevoile și așteptările specifice ale acestui Utilizator.

În orice caz, orice răspundere care poate fi atribuită WebShopAssist ca parte a acestui acord este limitată în mod expres și exclusiv la daunele reale și directe suferite de Utilizatori și nu poate depăși suma totală plătită de Utilizator în anul anterior acestor daune.

Erori, inexactități & Omisiuni

Site-ul nostru web poate conține erori tipografice, inexactități sau omisiuni care pot avea legătură cu ofertele, promoțiile, pachetele, programele, evenimentele și materialele noastre.   Nu garantăm acuratețea, caracterul complet sau utilitatea acestor informații.   Declinăm orice răspundere și responsabilitate plasată asupra acestor informații de către dvs. sau de către oricine ar putea fi informat cu privire la orice conținut al acesteia.

Ne rezervăm dreptul de a corecta orice erori, inexactități sau omisiuni și de a modifica sau actualiza informații sau de a anula comenzi sau programe în cazul în care orice informații despre ofertele, promoțiile, pachetele, programele, evenimentele sau materialele noastre de pe site-ul web sau de pe orice site web conex sunt inexact în orice moment fără notificare prealabilă (inclusiv după ce ați trimis comanda, cererea, trimiterea, plata, formularul etc.).

Nu ne asumăm nicio obligație de actualizare, modificare sau clarificare a informațiilor de pe site-ul web sau de pe niciun alt site web asociat, inclusiv fără limitare, prețuri, date, disponibilitate, locație, produse și servicii, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Proprietate intelectuală

WebShopAssist este proprietarul exclusiv al drepturilor de proprietate intelectuală pe site-ul web, în special documentele, comentariile, lucrările, ilustrațiile, videoclipurile și imaginile, fie vizuale sau audio, reproduse pe site-ul web, precum și bazele de date pe care le produce.

Toate aceste creații intelectuale sunt protejate de drepturile de autor la nivel mondial, legea mărcilor comerciale, dreptul brevetelor, dreptul de bază sui generis și drepturile de imagine.

În acest scop și în conformitate cu prevederile Codului de proprietate intelectuală, este permisă numai utilizarea site-ului web sau a aplicației pentru uz privat care face obiectul unor dispoziții diferite sau chiar mai restrictive decât acest cod.

Orice altă utilizare constituie încălcare și este sancționată în temeiul Proprietății Intelectuale, cu excepția cazului în care este autorizat în prealabil de către WebShopAssist.

Orice tip de copiere completă sau parțială, extragere sau reproducere a site-ului web este strict interzisă fără o autorizare prealabilă scrisă.

WebShopAssist este proprietarul unic al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Software-ul sau o parte din acesta. 

Utilizatorului i se va acorda doar o licență revocabilă, netransferabilă, neexclusivă care nu poate fi utilizată pentru sub-licențierea software-ului, al cărui singur scop este de a furniza Serviciile în limitele și condițiile stabilite de acești Termeni de utilizare și pentru durata Abonamentului Utilizatorului.

În consecință, utilizatorul este de acord să nu copieze integral sau parțial software-ul, din orice motiv și prin orice mijloace, sau să utilizeze software-ul într-un mod care nu este enumerat în licența de mai sus. De asemenea, utilizatorul este de acord să nu proceseze niciodată acțiuni de decompilare asupra software-ului.

Declinarea garanției

Site-ul nostru și informațiile de pe sau disponibile prin intermediul site-ului nostru web sunt furnizate „așa cum este”, fără nicio reprezentare, garanție sau condiție de orice fel, fie expresă, fie implicită, inclusiv toate garanțiile implicite sau condiția de comercializare, calitate comercială , aptitudine pentru un anumit scop, durabilitate, titlu și neîncălcare.   Nu garantăm, nu reprezentăm sau garantăm că utilizarea dvs. de către site-ul nostru web va fi neîntreruptă, la timp, sigură sau fără erori.   Nu garantăm că rezultatele care pot fi obținute prin utilizarea site-ului web vor fi exacte sau fiabile.   Sunteți de acord că, din când în când, putem elimina site-ul web pentru perioade de timp nedeterminate sau le putem anula în orice moment, fără a vă notifica.   În măsura maximă permisă de lege, excludem toate declarațiile și garanțiile referitoare la site-ul nostru web sau la conținutul aferent, pentru care este sau poate fi furnizat de orice afiliat sau orice altă terță parte, inclusiv în legătură cu orice inexactități sau misiuni pe site-ul nostru și / sau literatura noastră.

În nici un caz, noi, angajații noștri, afiliații, agenții, contractanții, stagiarii, furnizorii, furnizorii de servicii sau licențiatorii nu vom fi răspunzători pentru niciun prejudiciu, cerere de pierdere sau orice daune directe, indirecte, accidentale, punitive, speciale sau consecutive de orice fel , inclusiv fără limitare profituri pierdute, venituri pierdute, economii pierdute, pierderi de date, daune cauzate computerului dvs., software-ului computerului, sistemelor și programelor și a datelor din acest document, costuri de înlocuire sau orice daune similare, indiferent dacă sunt contractuale, delictuale, stricte răspundere sau care rezultă din utilizarea de către dvs. a site-ului web sau în orice mod legat de acesta, incluzând, dar nelimitându-se la orice erori sau omisiuni în orice utilizare a site-ului web sau a oricărui conținut sau produs postat, transmis sau altfel pus la dispoziție.   În orice caz, răspunderea totală a noastră și a afiliaților noștri și a furnizorilor noștri de servicii în conformitate cu acești termeni & condițiile nu trebuie să depășească cinci sute de USD (500,00 USD).  

Cele de mai sus nu afectează garanțiile care nu pot fi excluse sau limitate în conformitate cu legislația aplicabilă.

Referințe comerciale

Utilizatorii autorizează WebShopAssist să citeze și să utilizeze numele lor comercial și sigla, într-un mod adecvat, ca referință comercială, în special în timpul evenimentelor, în documentele sale comerciale și pe site-ul său web, în orice format.

Modificări

WebShopAssist își rezervă dreptul de a modifica în orice moment acești Termeni de utilizare. 

Odată cu intrarea în vigoare, versiunea modificată a Condițiilor de utilizare se aplică la reînnoirea abonamentului.

Orice Utilizator care nu acceptă versiunea modificată a Condițiilor de utilizare trebuie să își anuleze Abonamentul la Serviciu în conformitate cu termenii stabiliți în acest document.

Utilizatorii care continuă să utilizeze Serviciile după ce versiunea modificată a Condițiilor de utilizare a intrat în vigoare vor fi considerați că au acceptat aceste modificări. 

Mediere și litigii

Acești Termeni de utilizare sunt reglementați de legea română.

Dacă nu se poate ajunge la un acord amiabil, orice problemă legată de interpretarea sau validarea lor, precum și orice litigiu împotriva WebShopAssist vor fi sub jurisdicția exclusivă a instanțelor române competente.

Data efectivă

Acești Termeni de utilizare intră în vigoare la 01/03/2021

Acești termeni sunt aplicabili pe toată perioada în care navigați și accesați site-ul web și pe parcursul utilizării aplicatiilor.

WebShopAssist își rezervă dreptul de a modifica acești termeni în orice moment. Veți avea o notificare rezonabilă înainte de aplicarea oricăror termeni actualizați, cu excepția cazului în care modificările se datorează obligațiilor legale sau administrative.

Orice modificare va intra în vigoare la publicarea lor. Sunteți de acord că ați fost informat că termenii sunt actualizați prin publicarea lor pe site.

Contact

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta folosind formularul de contact.