FB

Termeni de utilizare

pentru aplicațiile shopify și site-ul web furnizat de webshopassist

 

Ultima actualizare: 7 septembrie 2023

 

Acești Termeni de utilizare ("Termenii") stabilesc termenii și condițiile care guvernează (i) accesul și utilizarea aplicației (aplicațiilor) furnizate de WebShopAssist (așa cum sunt definite mai jos) ("Aplicația"), (ii) accesul și utilizarea site-ului nostru web disponibil la adresa https://www.webshopassist.com ("Site") și (iii) accesul și utilizarea conținutului Aplicației și al Site-ului, inclusiv a serviciilor furnizate de WebShopAssist ("Serviciile").

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni, deoarece conțin informații importante cu privire la drepturile și obligațiile dumneavoastră. Acești Termeni includ diverse limitări și excluderi, reglementând răspunderea WebShopAssist în anumite cazuri, determinând jurisdicția și autoritățile în materie de soluționare a conflictelor, precum și legislația aplicabilă Serviciilor WebShopAssist.

Acești Termeni reprezintă un acord legal între dumneavoastră (i) în calitate de Client (așa cum este definit mai jos), sau (ii) în calitate de utilizator care doar navighează Site-ului nostru ("dumneavoastră", "dumneavoastră", sau "utilizator") și SMART BIT AGILE CONSULT S.R.L., o companie constituită în conformitate cu legea română, ("WebShopAssist", "noi", "ne").

Înainte de a utiliza aplicația, va trebui să acceptați acești Termeni. Suntem dispuși să vă punem la dispoziție Aplicația numai dacă acceptați acești Termeni în mod integral. În caz contrar, nu puteți accesa sau utiliza Aplicația. Accesarea sau vizitarea Site-ului sau descărcarea și instalarea Aplicației reprezintă confirmarea faptului că înțelegeți și sunteți de acord cu toți acești Termeni.

În cazul în care utilizați Aplicația și/sau Site-ul în numele unei societăți, declarați că aveți autoritatea legală de a accepta acești Termeni în numele societății respective. În acest caz, atunci când folosim "dumneavoastră" în acești Termeni, ne vom referi la societatea respectivă.

Ne rezervăm dreptul de a modifica Termenii în orice moment și la discreția noastră exclusivă. În cazul în care aducem modificări acestor Termeni, vom pune la dispoziție versiunea actualizată a Termenilor pe Site și vom actualiza data "Ultima actualizare" aflată în partea de sus a acestor Termeni. Într-un astfel de caz, pentru a continua să utilizați Aplicația, va trebui să fiți de acord cu noii Termeni modificați. Utilizarea în continuare a Aplicației / Site-ului reprezintă acordul cu noii Termeni.

1.                  SITE-UL

Site-ul este destinat doar să prezinte și să detalieze aplicațiile și serviciile noastre. Ca atare, tot conținutul pus la dispoziție pe Site, sub orice formă, are doar un scop informativ.

2.                  APLICAȚIA

Aplicația este o aplicație care poate fi instalată de către utilizatorii (magazine online) platformei Shopify, disponibilă la adresa URL https://apps.shopify.com ("Client", "Utilizator").

2.1.            Instalarea aplicației

Pentru a beneficia de Servicii, trebuie mai întâi să instalați Aplicația care este disponibilă în magazinul de aplicații al Shopify.

2.2.            Configurarea aplicației

La prima accesare a Aplicației, trebuie să configurați anumiți parametri pentru ca aplicația să funcționeze corect. În documentația Aplicației sunt disponibile instrucțiuni detaliate privind modul de configurare a aplicației.

În cazul în care nu configurați corect parametrii, Aplicația nu poate funcționa corect, iar noi nu putem furniza Serviciile. Este responsabilitatea exclusivă a Clientului de a configura acești parametri, iar noi nu ne asumăm nicio răspundere pentru nefuncționarea sau funcționarea defectuoasă a Aplicațiilor care sunt configurate incorect.

3.                  ABONAMENT ȘI TAXE

3.1.            Mecanismul de abonare

Aplicația poate fi accesată sub forma unui abonament ("Abonament").

Abonamentul începe la confirmarea de către Client a Prețului (așa cum este definită mai jos) în platforma Shopify în ziua abonamentului și se reînnoiește automat pentru fiecare lună următoare, de la o dată la alta, cu excepția cazului în care Clientul face o cerere de încetare și o trimite în modul descris mai jos.

Clienții își pot înceta Abonamentul în orice moment.  Încetarea Abonamentului intră în vigoare după încheierea ultimei luni a Abonamentului și are ca rezultat ștergerea automată a contului utilizatorului, precum și a tuturor datelor stocate și indexate.

Clientul este informat și acceptă faptul că Abonamentul poate fi reziliat de către WebShopAssist în cazul în care Clientul încalcă prevederile acestor Termeni, așa cum se prevede în continuare la Clauza 13 de mai jos.

3.2.            Plata

Pentru a utiliza Aplicația noastră, Clientul trebuie să plătească prețul abonamentului ("Prețul"), care trebuie achitat în fiecare lună.

Prețurile vor fi plătite de Client în conformitate cu termenii și condițiile Shopify.

3.3.            Modificarea Prețului

Avem dreptul de a modifica Prețul din când în când, la discreția noastră exclusivă. Atunci când facem acest lucru, tarifele actualizate se vor aplica de la data la care se fac modificările.

3.4.            Niveluri de abonament

                Utilizatorul își poate schimba abonamentul la un nivel superior sau inferior în orice moment din interfața de utilizator a Aplicației, în conformitate cu politica de abonament Shopify.

4.                  DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Cu excepția cazului în care este indicat altfel de către noi, toate elementele Aplicației și ale Site-ului, tot conținutul și alte materiale din acestea sunt proprietatea noastră (sau, după caz, a licențiatorilor noștri) și sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală. Pentru evitarea oricărui dubiu, interfețele vizuale, designul, textele, grafica, imaginile, sistemele, informațiile, datele, metodele, software-ul, codul informatic, organizarea, serviciile, toate celelalte elemente și orice altă documentație sau alte materiale auxiliare care vă sunt furnizate ("Conținutul") sunt proprietatea noastră sau a licențiatorilor noștri și sunt protejate de drepturi de autor, brevete, mărci comerciale, design, secrete comerciale, orice alte drepturi de proprietate intelectuală și de legislația aplicabilă.

În schimbul Prețului, vi se acordă o licență personală, netransferabilă și neexclusivă de utilizare a Aplicației, fără drept de sublicență, pe durata Abonamentului și în conformitate cu acești Termeni.

Puteți utiliza Aplicația, Site-ul și Conținutul numai în scopul prevăzut de acești Termeni. Nu vă este permis:

                    să utilizați Aplicația, Site-ul sau Conținutul în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate;

                    să utilizați orice metode de extragere a datelor, roboți sau metode similare de colectare sau extragere a datelor;

                    să vindeți, să închiriați, să dați în leasing, să împrumutați, să redistribuiți, să sublicențiați sau să utilizați în scopuri comerciale Aplicația, Site-ul sau Conținutul;

                    să copiați, să faceți inginerie inversă, să decompilați, să dezasamblați sau să încercați să descoperiți codul sursă al Aplicației noastre, al Site-ului sau al Conținutului;

                    să modificați, să alterați sau să utilizați în alt mod Aplicația, Site-ul sau Conținutul, sau orice parte a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres în conformitate cu acești Termeni;

                    să eliminați, să modificați sau să ascundeți orice notificare privind drepturile de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate incluse în Aplicație, pe Site sau în Conținut;

Orice utilizare a Aplicației, a Site-ului sau a Conținutului, alta decât cea autorizată în mod specific în prezentul document, fără permisiunea prealabilă scrisă a WebShopAssist, este strict interzisă. O astfel de utilizare neautorizată poate încălca, de asemenea, legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale. Cu excepția cazului în care WebShopAssist declară în mod explicit, nimic din acești Termeni nu va fi interpretat ca conferind o licență pentru drepturile de proprietate intelectuală, fie prin implicare sau în alt mod. 

5.                  CONȚINUTUL UTILIZATORULUI

În cazul în care creați orice conținut pe Aplicația noastră, sunteți singurul responsabil pentru tot conținutul pe care îl creați, transmiteți și/sau distribuiți prin intermediul Aplicației ("Conținut creat de utilizator"). Având în vedere acest lucru, sunteți de acord să nu creați, transmiteți și/sau distribuiți prin intermediul Aplicației niciun Conținut creat de utilizator care:

                    este ilegal, care ar constitui, ar încuraja sau ar oferi instrucțiuni pentru săvârșirea unei infracțiuni, ar încălca drepturile oricărei părți sau ar crea în alt mod răspundere sau ar încălca orice normă legislativă locală, națională sau internațională;

                    este defăimător, profanator, obscen, pornografic, explicit din punct de vedere sexual, indecent, obscen, vulgar, sugestiv, violent, hărțuitor, plin de ură, amenințător, ofensator, discriminatoriu, intolerant, abuziv, incendiar, care încalcă viața privată sau drepturile de publicitate, fraudulos, înșelător sau în orice alt mod inacceptabil;

                    facilitează să vă dați drept o persoană sau entitate sau să vă prezentați în mod eronat afilierea cu o persoană sau entitate;

                    poate încălca orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alt drept de proprietate intelectuală sau alt drept al oricărei părți;

                    conține sau prezintă orice declarații, observații sau afirmații care nu reflectă opiniile și experiențele dumneavoastră reale; sau

                    este conceput pentru a înșela sau păcăli utilizatorii aplicației.

6.                  CONDUITA UTILIZATORULUI

Sunteți singurul responsabil pentru comportamentul dumneavoastră în timpul accesării sau utilizării Aplicației și a Site-ului. Sunteți de acord să utilizați Aplicația și Site-ul numai în scopuri legale, adecvate și în conformitate cu acești Termeni și cu orice legi sau reglementări aplicabile. Sunteți de acord că nu veți face și nu veți permite niciunei terțe părți să facă, inclusiv, dar fără a se limita la, oricare dintre următoarele:

                    să utilizați Aplicația și Site-ul în scopuri ilegale sau neautorizate sau să vă implicați, să încurajați sau să promovați orice activitate ilegală sau orice activitate care încalcă acești Termeni sau orice alte reguli sau politici stabilite periodic de noi;

                    să utilizați Aplicația și Site-ul pentru a încălca drepturile legale și interesele legitime ale altora, inclusiv, dar fără a se limita la, transmiterea sau punerea la dispoziție prin intermediul Aplicației de conținut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei părți;

                    să eliminați orice notificare privind drepturile de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate conținute în sau pe Aplicație și pe Site, sau orice parte a acestora;

                    să modificați, să adaptați, să piratați, să traduceți sau să faceți inginerie inversă pe Aplicație și pe Site;

                    să folosiți orice robot, spider, crawler, scraper sau alte mijloace automate sau interfețe care nu sunt furnizate de noi pentru a accesa Aplicația și Site-ul sau pentru a extrage date;

                    să încercați să indicați în orice fel că aveți o relație cu noi sau că v-am aprobat pe dumneavoastră sau orice produse sau servicii în orice scop, cu excepția cazului în care ne-am dat consimțământul în mod expres pentru un astfel de comportament;

                    să încărcați, să trimiteți, să distribuiți sau să diseminați orice Conținut creat de Utilizator care ar putea fi interpretat în vreun fel ca fiind defăimător, ilegal, fraudulos, obscen, hărțuitor sau inacceptabil;

                    să distribuiți orice alte componente dăunătoare, cum ar fi, inclusiv, dar fără a se limita la, viermi, viruși, cai troieni, fișiere corupte, defecte, capcane;

                    să vă dați drept altă persoană prin orice mijloace (de exemplu, prin utilizarea unei adrese de e-mail, a unui nume, a unei porecle sau în alt mod);

                    să exploatați Aplicația și Site-ul în orice scop comercial neautorizat;

                    să accesați sau să utilizați Aplicația și Site-ul în scopul de a crea un produs sau un serviciu concurent cu oricare dintre produsele sau serviciile noastre; sau

                    să vă înregistrați pe Aplicație și pe Site în numele unei societăți, fără a avea dreptul de a reprezenta societatea respective.

7.                  SUPORT

Serviciile de suport includ următoarele elemente:

a.       Asistență tehnică prin e-mail la următoarea adresă de e-mail: [email protected]. Asistența tehnică se limitează strict la integrarea și implementarea software-ului WebShopAssist și nu include întrebări referitoare la configurarea Shopify. 

b.       WebShopAssist va depune eforturi rezonabile pentru a oferi servicii tehnice de înaltă calitate prin e-mail, dar acest lucru nu garantează niciun timp de răspuns specific.

c.        Acces la cea mai recentă documentație de pe Site, inclusiv la tutoriale.

8.                  DESPĂGUBIRE

Sunteți de acord, pe cheltuiala dvs. exclusivă, să ne apărați, să ne despăgubiți și să ne exonerați pe noi, funcționarii, agenții, salariații, agenții de publicitate, licențiatorii, furnizorii sau partenerii noștri de orice pretenții, daune, plăți, vicii, amenzi, hotărâri, înțelegeri, obligații, răspunderi, pierderi, costuri și cheltuieli de orice fel sau natură, inclusiv costuri de litigii și onorarii juridice care decurg din sau sunt legate în vreun fel de (i) utilizarea de către dvs. a Aplicației și a Site-ului; (ii) încălcarea de către dvs. a acestor Termeni sau a drepturilor oricărei terțe părți; sau (iii) încălcarea de către dvs. a legilor aplicabile în legătură cu comportamentul dvs., accesul la sau utilizarea Aplicației și a Site-ului.

9.                  EXONERARE

Recunoașteți și sunteți de acord în mod expres că utilizarea Aplicației și a Site-ului se face pe riscul dumneavoastră și că întregul risc în ceea ce privește calitatea, performanța, siguranța, acuratețea și efortul vă revine. Aplicația și Site-ul sunt furnizate "așa cum sunt" și "așa cum sunt disponibile". În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, ne declinăm orice garanție și declarație (expresă sau implicită, scrisă sau verbală) în legătură cu, fără a ne limita la, Aplicația, Site-ul sau site-urile web sau aplicațiile externe, inclusiv, dar fără a ne limita la, orice garanție implicită de vandabilitate, garanții implicite de adecvare sau adecvare pentru orice scop și garanții de nerespectare, condiție de titlu, acuratețe, fiabilitate. Nu garantăm și/sau nu declarăm că Aplicația și Site-ul vor satisface acuratețea și cerințele dumneavoastră, că utilizarea Aplicației și a Site-ului va fi neîntreruptă, sigură sau lipsită de erori sau că Aplicația și Site-ul sunt lipsite de componente dăunătoare, cum ar fi viruși.

10.              LIMITAREA RĂSPUNDERII

Recunoașteți și sunteți de acord că, în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, WebShopAssist nu va fi răspunzător în niciun caz față de dumneavoastră sau față de orice altă terță parte pentru orice daune accidentale, indirecte, speciale, consecvente, exemplare sau punitive, inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea profiturilor, (indiferent dacă sunt suportate direct sau indirect), pierderea fondului comercial sau a reputației de afaceri, pierderea de date, costul obținerii de bunuri sau servicii înlocuitoare sau orice altă pierdere intangibilă, care decurg din sau sunt legate de Aplicație și de Site, indiferent de materia răspunderii (contract, garanție, răspundere civilă delictuală, răspundere strictă, răspundere pentru produs sau altă materie) și chiar dacă am fost informați de posibilitatea unor astfel de daune.

Înțelegeți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători pentru orice eșec sau întârziere în îndeplinirea obligațiilor noastre care rezultă din orice condiție care nu se află sub controlul nostru rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, acte sau omisiuni ale unor terțe părți, cutremure, incendii, inundații, acțiuni guvernamentale, acte de terorism, condiții de muncă, pene de curent, perturbări ale internetului sau defecțiuni ale serverului.

Recunoașteți că Aplicația și Site-ul se bazează pe Internet și înțelegeți și acceptați riscurile de securitate inerente asociate cu astfel de aplicații și site-uri web, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, riscul de a pierde conexiunile la Internet, riscul de software rău intenționat, riscul de defecțiune hardware sau software și riscul de acces neautorizat de către terți la Contul dumneavoastră de utilizator. Astfel, sunteți de acord că nu avem nicio responsabilitate pentru orice defecțiuni, eșecuri de comunicare, întârzieri, erori sau orice încălcare a securității pe care ați putea-o suferi.

În orice caz, răspunderea totală a noastră și a afiliaților noștri și a furnizorilor noștri de servicii în conformitate cu acești termeni și condiții nu va depăși cinci sute USD (500,00 $). 

11.              SITEURI EXTERNE

Aplicația și Site-ul pot conține hyperlink-uri către site-uri web sau resurse ale unor terțe părți. Aceste linkuri către pagini ale unor terțe părți sunt furnizate doar pentru comoditate. În orice caz, în special din cauza naturii volatile a informațiilor de pe Internet, WebShopAssist nu poate controla natura sau conținutul acestor surse externe și, prin urmare, nu este responsabil și nici nu poate fi tras la răspundere pentru utilizarea, indisponibilitatea site-ului web al terților, nici pentru conținutul acestora și nici pentru publicitatea sau alte materiale disponibile pe aceste site-uri web ale terților pe care le puteți accesa prin intermediul Aplicației noastre sau al Site-ului.

12.              MODIFICĂRI ALE APLICAȚIEI ȘI ALE SITE-ULUI

Putem, la discreția noastră exclusivă și fără costuri pentru dumneavoastră, cu sau fără notificare prealabilă și în orice moment, să modificăm sau să întrerupem, temporar sau permanent, orice parte sau caracteristică a Aplicației și a Site-ului nostru.

În nici un caz WebShopAssist nu va fi răspunzător pentru eliminarea sau dezactivarea accesului la orice parte sau caracteristică a aplicației sau a site-ului.

13.              SUSPENDARE SAU ÎNCETARE

În cazul în care încălcați acești Termeni, putem suspenda sau rezilia, total sau parțial, accesul dumneavoastră la Aplicație, la discreția noastră, imediat și fără notificare prealabilă, și putem șterge sau dezactiva Contul dumneavoastră de utilizator. În acest caz, vă vom notifica în consecință.

Clienții au posibilitatea de a dezinstala Aplicația și de a-și șterge conturile de utilizator și, în acest caz, toate informațiile din contul lor vor fi șterse. Cu toate acestea, este posibil să păstrăm anumite informații despre relația comercială cu utilizatorul respectiv, în conformitate cu Nota de informare privind protecția datelor.

14.              CESIUNE

WebShopAssist poate cesiona acești Termeni și/sau oricare și toate drepturile sale sau poate delega oricare și toate obligațiile sale în temeiul acestor Termeni fără consimțământul dumneavoastră. Toate dispozițiile conținute în acești Termeni se extind și sunt obligatorii pentru dumneavoastră și pentru succesorii și cesionarii WebShopAssist. Nu puteți cesiona acești Termeni sau oricare dintre drepturile și/sau obligațiile dumneavoastră în temeiul acestor Termeni unei alte persoane sau entități.

15.              DATE CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să consultați Nota noastră de informare privind protecția datelor pentru informații despre modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și dezvăluim datele dumneavoastră personale.

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal în numele dvs., WebShopAssist și Clientul încheie contractul de prelucrare date disponibil aici: Acord de Prelucrare a Datelor

16.              REFERINȚE COMERCIALE

                Utilizatorul autorizează WebShopAssist să citeze și să utilizeze numele și logo-ul lor comercial, într-un mod adecvat, ca referință comercială, în special în timpul evenimentelor, în documentele sale comerciale și pe site, în orice format.

17.              DIVIZIBILITATE

În cazul în care orice dispoziție din acești Termeni este considerată ilegală, nulă sau, din orice motiv, inaplicabilă, atunci respectiva dispoziție va fi considerată separabilă din acești Termeni și nu va afecta validitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții.

18.              LIPSA DE APLICARE

Punerea în aplicare a acestor Termeni este exclusiv la discreția noastră, iar neexercitarea de către noi a oricăreia dintre prevederi în anumite cazuri nu constituie o renunțare la dreptul nostru de a pune în aplicare aceste prevederi în alte cazuri.

19.              INTERPRETAREA TERMENILOR

Limbajul din acești Termeni va fi interpretat în sensul său corect, și nu strict în favoarea sau în defavoarea vreunei părți.

20.              LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din România. Orice acțiune sau procedură legală care decurge din acești Termeni va fi introdusă exclusiv în instanțele situate în București, România, iar părțile consimt în mod irevocabil la jurisdicția acestor instanțe.

21.              CLAUZE NEUZUALE

Prin acceptarea acestor Termeni, sunteți de acord în mod expres cu prevederile referitoare la limitările de răspundere, alegerea legii și a jurisdicției, încetarea unilaterală și suspendarea executării.